Защо бебето хапе

Ако фонтанелата на новороденото остава мека по-продължително време , то това дете е надарено с повече духовност и енергия.
До 1 годишна възраст лигавицата на езика, устните и цялата устна кухина е много по-чувствителна от всяка друга част на тялото. Бебето хапе(ако има зъби) за да се запознае с нещото. Колкото по-късно проговори детето, толкова по-дълго ще хапе. В последствие тези, които са хапали , стават големи бъбривци. Детето обикновено престава да хапе до 3 год.възраст, когато вече свободно се изразява. Върхът на възприемане на информация при децата е м/у 1,5 – 3 годишна възраст. От биберона се отучват трудно деца, които страдат от липса на общуване с родителите си. Децата вземат непозволено пари от родителите си, когато искат да изразяват несъгласието си с тях. Децата стават зубрачи поради прекаленото старание да се харесат на възрастните. Имат проблеми с общуването. При тях липсва или е недостатъчно вниманието на околните към тях