Сънна апнея – лечение и симптоми

Сънната апнея се нарича Синдром на апное по време на сън -Sleep apnoea syndrome, Schlafapnoe – syndrome. Състоянието е предмет на интензивни проучвания от доста време. Сънната апнея се дължи на неизяснена липса на координация между дишането и мускулатурата на гърлото с издърпване назад на езика, което води до повтарящи се нощни апноични фази. Спирането на дишането в такива моменти продължава обикновено над 10 секунди. Често тези паузи са придружени от повишение на артериалното налягане в голямото и малкото кръвообращение, а понякога водят до изразени и опасни ритъмни нарушения на сърдечната дейност. В такива моменти настъпват преходна хипоксия, хиперкапния, респираторна ацидоза и нарушения в невро-вегетативните рефлекси. Централните импулси по време на сън – както REM-съня (rapid eyes mouvеment), така и NREM-съня (non rapid eyes mouvment) обикновено не са нарушени.


Причини за сънна апнея
• хипотиреоидизъм – понижена функция на щитовидната жлеза
• акромегалия – повишена секреция на растежен хормон
• увреждане на шийните прешлени – шипове на врата
• полиомнелит – прекаран детски паралич
• големи тонзили – чести ангини
• голяма увула (мъжец)
• аденоидни вегетации – трета сливица
• макроглосия – уголемяване на езика

Повечето от пациентите, при които се наблюдава сънна апнея обаче нямат горните опласвания. Състоянието редовно се наблюдава често при Pickwick syndrome.


Симптоми при сънна апнея
• фрагментиран (накъсан) сън
• хъркане
• дневна сънливост (опасна при водачи на МПС и други професии)
• хронични белодробни заболявания, водещи до cor pulmonale – белодробно сърце
• високо кръвно налягане – артериална хипертония
• паметови нарушения
• промяна в личността
• импо¬тентност – полово безсилие

За поставяне на диагнозата сънна апнея освен рутинните изследвания голямо значение имат полисомнографията (запис на съня) и електромиографията, която показва, че инспираторното ак¬тивиране на n. genioglossus е силно намалено и дава колапс на горната фарингеална мускулатура. Спирането на дишането по време на сън не трябва да се бърка с хипное (намалено дишане), което се среща в поло¬вината от здравите възрастни хора, главно мъже и обикновено се съчетава с хъркане.


Лечение на сънна апнея
При леки случаи се прилагат медикаменти. Забранява се приема на алкохол и сънотворни. При спиране на дишането най-ефективна е трахеостомията.