Как се вади кърлеж

Как да извадим кърлежа от тялото си?

Най-препоръчителният вариант е, ако наблизо има лекар, да се обърнете към него.

Важно е да извадите кърлежа колкото се може по-бързо. Колкото по-дълго той стои впит и смуче кръв, толкова по-вероятно става, ако е заразен, да ви предаде болестта. Най-добре е това да стане с пинсети със заоблен връх. Хванете здраво кърлежа за предната му част възможно най-близо до кожата. След това дърпайте, докато го извадите като внимавате да не го смачкате.

Леко забилият се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица. Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без обаче да се върти и извива.

Много широко разпространена практика е да се върти обратно на часовниковата стрелка, но това е абсолютно погрешно.

Кърлежът по-лесно се вади без въртене, защото “челюстите” му изобщо не приличат на винт. Освен това при въртенето можете да изстискате от кърлежа заразените му телесни течности върху кожата си. Така кърлежът може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургическо отстраняване.

Неправилно е и мазането на мястото на запития кърлеж с мазнина, алкохол, терпентин или изгаряне с кибритена клечка. Това води до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на евентуална зараза.

След изваждането на кърлежа

След като махнете кърлежа, промийте ухапаното място с топла вода и сапун и го дезинфекцирайте със спирт, йод или одеколон. Ако при ваденето сте разкъсали кърлежа или по невнимание сте го смачкали, дезинфекцирайте старателно.

След като махнете кърлежа, поставете го в добре затварящо се шишенце. Напишете на шишенцето датата. Съхранявайте го поне един месец, за да може при нужда да го покажете на специалист, който да определи вида му (т.е. дали е от опасния род Ixodes).

През това време следете за белези на лаймска болест. Най-характерният от тях е голямо зачервено петно около мястото на ухапване, което впоследствие се разширява още и може да стане пръстеновидно (т. нар. “биволско око”).

Други белези са: подуване на близките стави, грипоподобни или неврологични оплаквания.

За жалост никой от тези симптоми не се открива при всички заразени с лаймска болест. Бъдете нащрек и за други оплаквания – да не забравяме, че лаймската болест не е единствената зараза, пренасяна от кърлежи.

Локални прояви – на мястото на ухапването – зачервяване, оток, болка.

Общи прояви – температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обрив по тялото. За временно пребиваващите или живеещите в ендемични за Кримско-Конго хеморагичната треска райони – прояви на кървене от венците, хеморагични петна по кожата.

Никога не убивайте кърлеж чрез размачкване, защото телесните му течности може да са заразени. Добър начин за убиване е да сипете спирт в шишенцето, където сте го сложили.

Ако имате дори слабо подозрение, че сте заразени с лаймска или друга болест, веднага се обърнете към лекар. Ако около ухапаното място се появи малко зачервено петно (с диаметър под 5 cm), то най-вероятно е резултат от местно възпаление, а не признак на лаймска болест.

Поради късната поява на антителата при част от заразените е желателно кръвта да се изследва, след като мине 1 месец от ухапването. За жалост дори и тогава изследването има ограничена стойност, защото някои хора развиват лаймска болест, без да образуват достатъчно антитела, които тестът да засече.

Предпазване от ухапване от кърлежи

– Избягване посещението на райони с гъста растителност и висока влажностпоради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват отъпканите и лишени от буйна растителност места.

– Да се носи подходящо затворено облекло– добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на полазилите кърлежи.

– Използване на репеленти за кожата и перметрин за дрехите.
Едни от най-ефективните репеленти (отпъждащи вещества) са: бензилбензоат, ДЕТА, дибулфталат, диметилфталат. Те се нанасят по откритата кожа.

Предпазният ефект на репелентите се увеличава до 8-15 дни, ако горните дрехи се импрегнират с тях или с комбинацията репелент плюс синтетичен пиретроид (перметрин). Накиснатите дрехи се оставят да изсъхнат и след 24 часа се обличат.

Репелентите отблъскват кърлежите, а при контакт перметринът ги убива. Не се препоръчва нанасяне на перметрин директно върху кожата.

– Ежедневен оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото.

Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежопреносимите заболявания.Особено внимание трябва да се обръща на “предпочитаните” от кърлежите места – окосмената част на главата (особено при деца), по корема, под мишниците, в слабините, в гънките зад коляното, под мамилите.

Наложителен е и оглед на домашните кучета и носенето на противопаразитни каишки.

– Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на треватаи ограничаване достъпът на животни в тревните площи на населените места.

Източник: https://lechitel.eu/