Жлъчка

Холестеролоза на жлъчния мехур

Холестеролоза на жлъчката (ягоден жлъчен мехур – vesicule fraise) е описана още в началото на 19-и век. Това е сравнително често болестно състояние – среща се от 5 до 22% в извадените по раз­лични поводи жлъчни мехури. Холестеролозата на жлъчката се наблюдава предимно в по-напредна­лата възраст, в равно съотношение при мъжете и жените.

 

Причините за това състояние на жлъчката не са напълно изяснени. Според някои автори се касае за първично смущение в обмяната на веществата и последващо отлагане на холестерол, холестеролови естери и други липиди в лигавицата на жлъчния мехур. Често съпътстващите холестеролозата възпалителни изменения на жлъчката – холецистит, жлъчнокаменната болест – литиаза, са вторични прояви на заболяването. Други специалисти приемат, че ягоденият жлъчен мехур е резултат от хронични въз­палителни процеси на жлъчния мехур, жлъчен застой и калкулоза, като последната играе най-голяма роля за неговото възникване. Те застъпват тезата, че холестероловите жлъчни камъни, оказвайки механичен натиск върху лигавицата на жлъчката, „втриват” холестерол в жлъчната стена.

 

Морфологичните изменения при холестеролоза на жлъчката

В добре изявените случаи на холестеролоза, жлъчният мехур има твърде характерен изглед – той е намален по обем, с втвърдени стени. Лигавицата изглежда силно гранулирана, а при дифузни промени жлъчката напомня ягода. Гънките на жлъчния мехур са гру­би, хипертрофирали, а в някои случаи полипозно изменени. При микроскопското изследване се откриват характерни полигонални клетки, съдържащи големи количества двойно пречуп­ващи светли липоидни субстанции, холестерол, холестеролови естери, разположени в най-голямо количество под повърхностния епител. В 30-50% от случаите се откриват различно изразени неспецифични възпалителни изменения на жлъчния мехур.

 

Симптоми на жлъчка

Симптомите при чистата холестеролоза на жлъчката са нехарактерни. Според някои такива симптоми се развиват само при наличие на възпалителен процес (холецистит) или жлъчни камъни. Болните обикновено имат неопре­делени диспептични прояви от „жлъчен“ тип:

– лош вкус
– су­хота в устата
– чести оригвания
– пълнота „под лъжичката”
– дискомфорт в дясното подребрие
– чревни газове
– запек
– коликообразни болки

 

Наличието на холестеролоза на жлъчката трябва да се подо­зира, ако при дуоденално сондиране се изкара жлъчка тип В – черна и гъста (но прозрачна), съдържаща обилие от холестеролови кристали, нормално количество калциев билирубинат и без белези на жлъчен застой и възпаление. Леките случаи от холестеролоза налагат диетично и балнеолечение, подобно на жлъчнокаменната болест. В тежките случаи се препоръчва оперативно отстраняване на жлъчката.