Ботулизъм

Ботулизъм е остро заразно заболяване от групата на хранителните токсоинфекции, характеризиращо се с поражение на централната нервна система, срещащо се спорадично или във вид на малки епидемии. Причинява се от Clostridium botulinum.

Причинител на ботулизъм е Clostridium botulinum, който се отнася към рода Clostridium. Причинителят е строг анаероб, силно подвижен, перитрих. Образува най-силния екзотоксин – ботулиновия токсин.

Патогенеза
Входна врата за заразата е устата. Основен хатогенен фактор е ботулиновият токсин. Интоксикацията на организма се дължи не само на токсина, образуван в хранителните продукти и проникнал в организма с тях, но и на токсина, който се образува в организма в резултат на жизнедеятелността на бацила, попаднал с храната.

Източници на зараза
Най-честитите източници на зараза са домашните животни – коне, рогат добитък, свине и др., някои диви животни, риби, птици и т.н.

Механизъм на предаване
Механизмът на предаване при ботулизъм е фекално-орален. Основните хактори за предаване са различните видове хранителни продукти, а основният път на предаване е хранителният.
Човек се заразява след консумация на съдържащи спори зеленчукови, плодови, рибни и месни консерви, калам, шунка и др., вкоито причинителите попадат и намират благоприятни анаеробни условия за развитие.

Имунитет и възприемчивост
Възприемчивостта на човека към ботулизъм е висока. Контагиозният индекс е 100%. След преболедуване не се създава имунитет спрямо токсина. Спрямо причинителите се изгражда антибактериален имунитет.

Симптоми на ботулизъм
Заболяванията от ботулизъм са обикновено редки, спорадични или във вид на малки епидемии. Възникналите по хранителен път епидемични взривове обхващат малко лица, често семейно, групово, поради обстоятелството че количеството на съответната консерва може да се консумира от малко лица. Най-голямата епидемия от ботулизъм например е обхванала 230 лица през 1933г при консумация на хайвер от тиквички в Днепропетровск. Ботулизмът се разпространява най-често през зимата.

Лечение
При възникване на случаи на ботулизъм се провеждат следните мероприятия за лечението му:
Ранно и активно откриване на болните и хоспитализиране за лечение За ранна диагноза се използват епидемиологични и клинични данни и микробиологични изследвания за доказване на ботулиновия бацил и ботулиновия токсин.
Регистрация на болните, попълване и изпращане на бързо известие до ХЕИ.
В епидемичното огнище се провежда епидемиологично проучване за разкриване кой хранителен продукт е съдържал ботулиновия бацил, как е бил контаминиран, спазени ли са технологичните изисквания при приготовлението му и пр.

Изписване на болните от болнично заведение се разрешава след пълно клинично оздравяване. На лицата, консумирали същата храна, се инжектира с профилактична цел противоботулинов антитоксичен серум, съдържащ по 1500 до 3000 UI от всеки серологичен тип и се наблюдават в продължение на 10 d.